Zaproszenie na "Wspominki o księdzu Ludwiku"

20 lutego 2015 (piątek), w siódmą rocznicę śmierci księdza prałata Ludwika Bielawskiego, o godz. 18:30 w Muzeum Chrystusa Frasobliwego będzie miało miejsce  spotkanie mające na celu wspomnienie osoby zasłużonego dla lokalnej społeczności kapłana, Jego nauk, myśli, przesłania, pasji, wizji Kościoła i duszpasterstwa.

Zapraszamy mieszkańców Jeżowego - przede wszystkim tych, którzy znali księdza Ludwika Bielawskiego i zechcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami w szerszym gronie.

Organizatorzy

 
Boże Narodzenie 2014

Boze Narodzenie 2014 - muzeum

 
Pierwsza praca licencjacka o Muzeum

Pierwsza praca licencjackaW roku akademickim 2013/2014 powstała pierwsza praca licencjacka o jeżowskim Muzeum. Została ona napisana przez Adama Zielińskiego – studenta Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku kulturoznawstwo. Kierownikiem naukowym pracy pt. Muzeum-Zbiornica Figur Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem był ks. dr hab. Sławomir Zabraniak.

Praca dyplomowa składa się z trzech rozdziałów i liczy 67 stron. Pierwszy rozdział przedstawia rys geograficzno-historyczny Jeżowego oraz dzieje parafii Narodzenia NMP w Jeżowem. W rozdziale drugim przybliżona została postać Chrystusa Frasobliwego w tradycji i sztuce oraz Jego kult. We właściwej części pracy autor skupił się na zaprezentowaniu sylwetki ks. Ludwika Bielawskiego oraz utworzeniu i bieżącej działalności Muzeum.

Autor ma nadzieję, że jego praca dyplomowa stanie się inspiracją do dalszych badań tematu i w pewnym stopniu przyczyni się do jeszcze większej promocji jeżowskiego muzeum.

 
Miniaturowy świat w Jeżowem

W dniach 26-27 lipca 2014 w Muzeum-Zbiornicy Figur Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem miała miejsce dość specyficzna wystawa. Zorganizowano ją we współpracy z Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

W trakcie dwudniowej wystawy pn. Weekend z miniaturową sztuką zaprezentowane zostały eksponaty tyskiego Muzeum, które były reprezentowane przez miniaturowe prace artystów profesjonalnych z Polski, Brazylii, Węgier i Ukrainy. Zobaczyć można było obrazy, grafiki, rysunki, prace ceramiczne i rzeźby. Szczególną uwagą zwiedzających cieszyły się eksponaty wykonane z czekolady, złota, srebra i kamieni szlachetnych. Prezentowane prace przedstawiały m. in. pejzaże, autoportrety, zamki, postaci (np. święta Barbarę), czekoladowy relief Kościoła Mariackiego w Krakowie . Wszystkie obrazy, grafiki i rysunki umieszczone zostały na sztalugach z zapałek, co było dodatkową atrakcją dla dzieci.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród znawców i miłośników sztuki. Każdy zwiedzający mógł posłuchać ciekawych opowieści o eksponatach, które osobiście prezentował Pan Henryk Jan Dominiak – założyciel i dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką Weekend z miniaturową sztuką

Fot. Krzysztof Lesiczka

 
Ławeczka ks. Bielawskiego dla Muzeum

Ławeczka ks. Ludwika BielawskiegoDo jeżowskiego Muzeum trafiła niezwykła rzeźba - ławeczka ks. Ludwika Bielawskiego z pomnikiem Chrystusa Frasobliwego.

Pomysł uczczenia inicjatora powstania Muzeum, księdza Ludwika Bielawskiego, zrodził się jesienią 2013 roku. Wówczas wstępnie została zaprojektowana rzeźba-kompozycja.

Wykonania rzeźby w drewnie podjął się Pan Marek Mielcarski z Papowa Biskupiego w województwie kujawsko-pomorskim. Prace przy rzeźbie zostały rozpoczęte w październiku 2013 roku i podzielono je na kilka etapów. Całość została ukończona w czerwcu 2014 roku. Twórca wykonał rzeźbę bezpłatnie wg projektu Krzysztofa Lesiczki.

Transport  rzeźby był możliwy dzięki:

  • - Panu Marckowi Bujakowi - właścicielowi Hotelu Magnat w Jeżowem;
  • - Państwu Małgorzacie i Pawłu Piskorom - właścicielom pizzerii MOTO-PIZZA w Jeżowem;
  • - Pani Teresie Błądek - właścicielce sieci aptek w Jeżowem;
  • - Panu Janu Ciakowi - właścicielowi firmy DACH-STYL w Jeżowem.

 

Serdecznie dziękujemy
Twórcy za wykonanie rzeźby, a Właścicielom ww. Firm za umożliwienie transportu rzeźby!

Więcej…
 


Strona 5 z 9
2011-2023 © Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem