Pierwsza praca licencjacka o Muzeum

Pierwsza praca licencjackaW roku akademickim 2013/2014 powstała pierwsza praca licencjacka o jeżowskim Muzeum. Została ona napisana przez Adama Zielińskiego – studenta Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku kulturoznawstwo. Kierownikiem naukowym pracy pt. Muzeum-Zbiornica Figur Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem był ks. dr hab. Sławomir Zabraniak.

Praca dyplomowa składa się z trzech rozdziałów i liczy 67 stron. Pierwszy rozdział przedstawia rys geograficzno-historyczny Jeżowego oraz dzieje parafii Narodzenia NMP w Jeżowem. W rozdziale drugim przybliżona została postać Chrystusa Frasobliwego w tradycji i sztuce oraz Jego kult. We właściwej części pracy autor skupił się na zaprezentowaniu sylwetki ks. Ludwika Bielawskiego oraz utworzeniu i bieżącej działalności Muzeum.

Autor ma nadzieję, że jego praca dyplomowa stanie się inspiracją do dalszych badań tematu i w pewnym stopniu przyczyni się do jeszcze większej promocji jeżowskiego muzeum.

 
2011-2023 © Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem