Ławeczka ks. Bielawskiego dla Muzeum

Ławeczka ks. Ludwika BielawskiegoDo jeżowskiego Muzeum trafiła niezwykła rzeźba - ławeczka ks. Ludwika Bielawskiego z pomnikiem Chrystusa Frasobliwego.

Pomysł uczczenia inicjatora powstania Muzeum, księdza Ludwika Bielawskiego, zrodził się jesienią 2013 roku. Wówczas wstępnie została zaprojektowana rzeźba-kompozycja.

Wykonania rzeźby w drewnie podjął się Pan Marek Mielcarski z Papowa Biskupiego w województwie kujawsko-pomorskim. Prace przy rzeźbie zostały rozpoczęte w październiku 2013 roku i podzielono je na kilka etapów. Całość została ukończona w czerwcu 2014 roku. Twórca wykonał rzeźbę bezpłatnie wg projektu Krzysztofa Lesiczki.

Transport  rzeźby był możliwy dzięki:

  • - Panu Marckowi Bujakowi - właścicielowi Hotelu Magnat w Jeżowem;
  • - Państwu Małgorzacie i Pawłu Piskorom - właścicielom pizzerii MOTO-PIZZA w Jeżowem;
  • - Pani Teresie Błądek - właścicielce sieci aptek w Jeżowem;
  • - Panu Janu Ciakowi - właścicielowi firmy DACH-STYL w Jeżowem.

 

Serdecznie dziękujemy
Twórcy za wykonanie rzeźby, a Właścicielom ww. Firm za umożliwienie transportu rzeźby!

 

Przypomnijmy, że Muzeum-Zbiornica Figur Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem zostało oficjalnie otwarte 30 maja 2011. Poświęcenia obiektu dokonał bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Muzeum powstało na bazie eksponatów, które przez 60 lat gromadził ks. Ludwik Bielawski – proboszcz parafii Narodzenia NMP w Jeżowem w latach 1958-1994.

Obiekt, w którym utworzono Muzeum, powstał w latach 1822-1824 i do połowy lat 80. XX wieku pełnił funkcję plebanii. Następca ks. Bielawskiego, ks. Krzysztof Pałac, w 2008 roku rozpoczął starania zmierzające do wpisania obiektu do rejestru zabytków województwa podkarpackiego, co zostało zwieńczone sukcesem 22 stycznia 2009. Jesienią 2009 dokonano wymiany części dachu, a w następnym roku przeprowadzono modernizację budynku. Konserwacji została poddana również część eksponatów zgromadzonych przez ks. Ludwika Bielawskiego.

Oprócz opieki nad zebranymi zbiorami, galeria troszczy się o pozyskiwanie nowych eksponatów. Zapoczątkowane dzieło nadal się rozwija. Cała kolekcja to różnorodność prac, stylów i serca włożonego przez Twórców. Eksponaty gromadzone w jeżowskim Muzeum to zarówno prace Twórców profesjonalnych, jak i ludowych.

W różnych odstępach czasu, prócz ekspozycji stałej, Muzeum organizuje wystawy czasowe.

 
2011-2023 © Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem