Historia obiektu

Obiekt, w którym mieści się muzeum, powstał w latach 1822-1824. Wybudowany został z cegły na zaprawie wapiennej i obustronnie otynkowany. W parterowym budynku mieściło się 8 pomieszczeń, w późniejszych latach dobudowano od strony południowej ganek, w którym usytuowano sanitariaty. Od czasu powstania, aż do lat osiemdziesiątych XX wieku, obiekt pełnił funkcję plebanii. Budynek został zbudowany w stylu ekletycznym.

Pierwszy remont budynku plebanii przeprowadzono około 1880 roku, a następny po roku 1920. Kapitalnego remontu obiektu dokonano w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Kilka lat później, po wybudowaniu przez proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem ks. prałata Ludwika Bielawskiego nowej plebanii, siedziba muzeum przestała pełnić swą pierwotną funkcję. Od tamtej pory w dawnej plebanii wspomniany duchowny zaczął gromadzić figury świętych, głównie Chrystusa Frasobliwego, kolekcja z czasem przybrała pokaźne rozmiary, dzięki czemu możliwe było utworzenie Parafialnej Izby Sztuki Religijnej.

Ks. Ludwik Bielawski, w wywiadzie udzielonym sandomierskiemu oddziałowi Gościa Niedzielnego (numer 1/641/2007), powiedział, że zgromadził ponad 600 eksponatów pochodzących z różnych stron świata. Budynek dawnej plebanii stał się małym muzeum. Obiekt był zwiedzany sporadycznie głównie przez dzieci i młodzież. Zmarły 20 lutego 2008 r. prałat w swoim testamencie wyraził wolę, by stworzona przez niego Zbiornica Sztuki Ludowej stała się obiektem kulturalnym gminy Jeżowe.

Następca ks. Bielawskiego, ks. Krzysztof Pałac w 2008 r. rozpoczął starania zmierzające do wpisania obiektu do rejestru zabytków województwa podkarpackiego. Efektem tych działań było wpisanie 22 stycznia 2009 r. zabytkowego obiektu do rejestru zabytków. Jesienią dokonano wymiany części dachu, w następnym roku przeprowadzono modernizację budynku, zakończoną 15 grudnia 2010 r. Konserwacji została poddana część eksponatów zgromadzona przez ks. prałata.

Modernizacja zabytkowej plebanii możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Podkarpackiego, których beneficjentem była Parafia Narodzenia NMP w Jeżowem. Po remoncie Zbiornica Sztuki Ludowej przekształcona została w nowoczesną placówkę muzealną - Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem.

 
2011-2023 © Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem